Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
×
×

Zapytanie ofertowe 20.11.2018

20.11.2018 – W związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. „Internactonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych”. w ramach dofinansowana z działania: Dzianie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03-26-0004/17, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na realizację zamówienia na organizację noclegów oraz przelotów dla pracowników firmy w związku z obsługą imprez targowych.

Zapytanie ofertowe

Formularz do zapytania