Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
×
×

Zapytanie ofertowe 15.10.2018 r.

15.10.2018 r. – W związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. „Internactonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych”. w ramach dofinansowana z działania: Dzianie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03-26-0004/17, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na realizację zamówienia na materiały promocyjne.

BUDMA POZNAŃ
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

FUTUREBUILDLONDYN
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

INTERBUILD KIJÓW
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

BUDPRAGES MIŃSK
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

BYGG REIS DEGLILLESTORM
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik