×
×

Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych 29.12.2017 r.

29.12.2017 r. – Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych Firma Seven w związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na usługę produkcji katalogu produktowego. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Materiały reklamowe Formularz nr 1 do zapytania
Zapytanie ofertowe