Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
×
×

Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych 27.11.2017 r.

27.11.2017 r. – Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych

Firma Seven w  związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na organizację poszczególnych zakupów usług i produktów które są zawarte w zapytaniach ofertowych.

BUDMA POZNAŃ
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

ECOBUILD
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

INTERBUILD KIJÓW
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

MOSBUILD
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

BUDPRAGES MIŃSK
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik

BAU MONACHIUM
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania
Załącznik