Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
×
×

Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych 15.10.2018

15.10.2018 – Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych Firma Seven w związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na usługę produkcji katalogu produktowego. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym. Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych Firma Seven w związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na usługę produkcji katalogu produktowego. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym. 

Materiały reklamowe
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania