×
×

Informacja o Wyborze Oferenta

Informacja o Wyborze Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 29.04.2016 roku.

Załącznik – Konkurs Wyboru Oferenta do realizacji projektu „Opracowanie nowego modelu biznesowego firmy PUHP „SEVEN” Marcin Putowski w celu internacjonalizacji”